PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Bezdrôtová siréna s blikačom PARADOX SR250

 

SR250 - bezdrôtová siréna PARADOX s blikačom
 • pre ústredne SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, MG5050 a kompaktný MAGELLAN 6160 / 6250
 • ústredne SP a MG musia mať verziu 4.0 a viac, kompaktný MAGELLAN 6160 3.0 a viac (MAGELLAN 6250 spolupracuje vo všetkých verziách)
 • ústredne MG5000, MG5050 a kompaktný MAGELLAN 6160 / 6250 komunikujú so sirénou SR150 priamo
 • ústredne SP5500, SP6000 a SP7000 komunikujú so sirénou SR150 cez rádiovú nadstavbu RTX3
 • vzájomný dohľad medzi SR150 a ústredňou
 • možnosť použiť 4 sirény na jednej ústredni
 • plastový kryt odolný voči stekajúcej vode, prachu a UV žiareniu
 • 3 tampre - tamper skrutky, tamper predného krytu a tamper zadného krytu voči stene
 • hlasitosť 100 dB
 • vstavaný blikač
 • základná farba blikača - červená, alrernatívne dymovo sivá
 • alternatívne farby blikača - modrá, oranžová, číra
 • pracovná teplota -20 až +50 stupňov C
 • frekvencia 433 MHz pre SR
 • napájanie 3 x 1.5 alkalická batéria typu “D”
 • sieťové napájanie 8 až 16V (striedavé), prípadne 9 až 20V (jednosmerné) 
 • sieťové napájanie je výhodné, ale nie je nutné
 • rozmery 24cm x 6cm x 18cm 
 • spolupráca s programom WinLoad
 • možnosť flashovania verzie priamo na objekte cez modul 307USB

V moderných systémoch ochrany budov siréna spravidla nie je jediným a ani hlavným prostriedkom, ako dať vedieť o narušení objektu. Napriek existencii niekoľkých druhov diaľkového prenosu poplachového signálu sa však často objavuje na priečelí budov. Právom!

 • Dáva zreteľne najavo, že majiteľovi záleží na ochrane svojho majetku. Už táto skutočnosť odrádza veľkú skupinu potenciálnych páchateľov.
 • Predstavuje spoľahlivý spôsob upovedomenia blízkeho okolia (sám majiteľ v inej časti budovy, susedia, okoloidúci).
 • Nezanedbateľné je silné zneistenie vlamača, ktorý sa kvôli zvukovej a svetelnej kulise snaží čím skôr ukončiť svoj pobyt v chránenom priestore. Priamo sa tým znižuje škoda, ktorú po sebe zanechá.
 • Ak by sa napriek aktivovanej siréne rozhodol dokončiť svoj úmysel, nemusí počuť prichádzajúce vozidlo.

Vonkajšia siréna SR250 sa veľmi hodí na aplikácie, u ktorých stavebné podmienky neumožňujú vytvoriť drôtové spojenie medzi ústredňou a sirénou, prípadne by takéto spojenie nepôsobilo esteticky (stavebne ukončené rodinné domy).

Vďaka obojsmernej kontrole komunikácie medzi ústredňou a sirénou SR250 je spoľahlivosť spustenia poplachu porovnateľná s klasickými drôtovými sirénami. Pri strate spojenia (sabotáž) je vždy aktivizovaná druhá strana...

Siréna SR250 je navyše veľmi pekne dizajnovo spracovaná a dobre ladí s fasádami väčšiny budov.