PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Repeater rádiového signálu RPT1

  • rozširuje oblasť dosahu ústrední MAGELLAN MG a MAGELLAN 6160 / 6250
  • rozširuje oblasť dosahu nadstavby RTX3* na ústredniach SPECTRA SP
  • podporuje rádiové moduly MAGELLAN
  • dosah 75 m
  • prenáša signál zo zvolených klávesníc, detektorov, modulov 2WPGM
  • 1 slučka - typu N.O. / N.C.
  • napájanie zo siete štandardným transformátorom
  • záloha 12 V akumulátorom
  • prenos údajov o sile signálu, stave napájania a zálohy

Oblasť dosahu rádiovej ústredne MAGELLAN a nadstavby RTX3 na ústredniach SPECTRA SP možno v prípade potreby výrazne rozšíriť použitím 1 alebo 2 repeatrov RPT1. Kompaktná ústredňa MAGELLAN 6250 umožňuje použiť až 4 moduly RPT1.

Ak sú vopred špecifikované väčšie nároky na pokrytie signálom, je dobré zapracovať RPT1 do projektu cielene. Repeater RPT1 zároveň predstavuje istotu pre prípad, že by sa dodatočne objavili nové požiadavky klienta, prípadne by sa ukázalo, že signál z okrajových častí objektu nespĺňa požiadavky na stabilný prenos.

*Dôležité: Repeater RPT1 nie je určený pre spoluprácu s RTX3 na ústredniach DIGIPLEX. Prečo? Na ústredne DIGIPLEX je možné pripojiť prakticky ľubovoľné množstvo rádiových nadstavieb RTX3, a tak zväčšiť pokrytie.