PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Modul internetového pripojenia IP150 PARADOX

Modul internetového pripojenia IP150
 • spolupráca so servrom SWAN na umožnenie ľahkej komunikácie so smartfónom klienta a počítačom technika
 • bez  smerovania portov, bez potreby verejnej IP adresy
 • aplikácia Insite Gold na bezpečnú obsluhu (Apple, Android), BabyWare - od verzie 5.0.30, IPR512
 • na pripojenie ústrední DIGIPLEX EVO, MAGELLAN MG a SPECTRA SP do siete Internet
 • umožňuje komunikovať s ústredňami z programu BabyWare
 • u ústrední DIGIPLEX EVO aj z programu NEware
 • zasielanie e-mailov o poplachu, potiaži a pod.
 • PUSH notifikácie o poplachu, potiaži a pod.
 • podpora SSL kryptovania e-mailov
 • pamäť na uloženie 64 udalostí dostupná cez webové rozhranie
 • kryptovanie AES 256-bit, MD5 a RC4
 • dokáže pracovať so statickými IP adresami
 • rozmery 10,9 x 2,7 x 2,2 cm
 • bloková schéma pripojenia


IP150

Na uľahčenie práce s modulom IP150 bol vytvorený podporný program "Paradox - IP Exploring Tools.exe", ktorý umožňuje:

 • Vyhľadať modul IP150 na lokálnej sieti.
 • Zobraziť aktuálne informácie o príslušnom module IP150.
 • Zmeniť IP adresu a masku.

Tento program sa neinštaluje. Stačí ho len:

 • stiahnuť z internetu,
 • rozzipovať,
 • uložiť na ľubovoľné miesto vo svojom PC (napríklad na pracovnú plochu),
 • a spustiť dvojitým kliknutím na ikonu.

Paradox - IP Exploring Tools na konfiguráciu modulu IP150 (540 kB !)