PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Moduly internetového pripojenia IP150+ a IP180 WiFi PARADOX

Modul internetového pripojenia IP150+ s technológiou MQTT
 • rýchly a spoľahlivý komunikačný modul
 • LAN 100 Mbps/10 Mbps
 • na pripojenie ústrední EVO, MG a SP do modernej a spoľahlivej siete MQTT
 • aplikácia BlueEye na bezpečnú obsluhu (Apple, Android) pre užívateľa
 • program BabyWare pre technika
 • prijímač IPC10 pre strážnu službu
 • u ústrední EVO aj užívateľská spáva cez program NEware
 • dokonalý prehľad o svojom objekte 24 hodín denne a odkiaľkoľvek
 • užívateľky nastaviteľné a ľahko menežovateľné PUSH notifikácie v smartfóne užívateľa
 • zasielanie e-mailov o udalostiach
 • rozmery 10,9 x 2,7 x 2,2 cm
 • bloková schéma pripojenia


IP150+

 

 


 

Modul internetového pripojenia IP180 WiFi s technológiou MQTT
 • rýchly a spoľahlivý komunikačný modul
 • LAN 100 Mbps/10 Mbps
 • WiFi 2.4 GHz, B,G,N
 • na pripojenie ústrední EVO, MG a SP do modernej a spoľahlivej siete MQTT
 • aplikácia BlueEye na bezpečnú obsluhu (Apple, Android) pre užívateľa
 • program BabyWare pre technika
 • prijímač IPC10 pre strážnu službu
 • u ústrední EVO aj užívateľská spáva cez program NEware
 • dokonalý prehľad o svojom objekte 24 hodín denne a odkiaľkoľvek
 • užívateľky nastaviteľné a ľahko menežovateľné PUSH notifikácie v smartfóne užívateľa
 • zasielanie e-mailov o udalostiach
 • rozmery 10,9 x 2,7 x 2,2 cm
 • bloková schéma pripojenia


IP180 WiFi

Na uľahčenie práce so staršími verziami modulu IP150 (do verzie 1.39.005, pred zavedením cloudovej podpory Swan) sa používal podporný program "Paradox - IP Exploring Tools.exe", ktorý umožňuje:

 • Vyhľadať modul IP150 na lokálnej sieti.
 • Zobraziť aktuálne informácie o príslušnom module IP150.
 • Zmeniť IP adresu a masku.

 

Tento program sa neinštaluje. Stačí ho len:

 

 • stiahnuť z internetu,
 • rozzipovať,
 • uložiť na ľubovoľné miesto vo svojom PC (napríklad na pracovnú plochu),
 • a spustiť dvojitým kliknutím na ikonu.

Paradox - IP Exploring Tools na konfiguráciu modulu IP150 (540 kB !)

 

Moduly IP150 (bez "+" ) je možné upgradovať po verziu 5.02.058. To stačí na kompatibilitu s cloudom Swan, avšak bez modernej technológie MQTT.