PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

MAGELLAN MG 5050+

 

 • patrí do rodiny ústrední SP4000 / SP5500+ / SP6000+ / SP7000+ / MG5050+ / MG5075
 • so spoločným montážnym programovaním a užívateľskou obsluhou
 • 32 rádiových slučiek
 • 16 drôtových slučiek priamo na doske
 • ďalšie slučky možno transformovať na drôtové pomocou modulov ZX8
 • podpora až 2 rádiových repeaterov RPT1+
 • 4 bezdrôtové sirény SR250 / SR230
 • 8 bezdrôtových a 15 drôtových klávesníc
 • LCD klávesnice v slovenčine
 • 2 nezávislé časti
 • 32 užívateľských kódov
 • 32 diaľkových ovládačov (REM1, REM15, REM2, REM25, REM3, REM101)
 • 256 udalostí v pamäti
 • 4 výstupy PGM na doske, max.16 (2WPGM)
 • digitálny komunikátor na PCO (3 čísla)
 • podpora GSM/GPRS modulu PCS250 a PCS265
 • podpora modulu internetového pripojenia IP150 (obsluha, kontrola, e-maily)
 • spolupráca s programom BabyWare
 • priame pripojenie cez modul 307USB
 • možnosť flashovania verzie priamo na objekte
 • obsahuje 2 sériové porty so zvýšenou rýchlosťou prenosu
 • nové názvy niektorých modulov

MAGELLAN MG sú rádiové ústredne určené na ochranu objektov strednej veľkosti (rodinné domy, kancelárie). Dokážu zladiť náročné požiadavky na bezpečnosť a komfort. Sú kompatibilné so strážnymi pultami, ale môžu komunikovať aj priamo s klientom. Vedia majiteľa hlasovo zavolať a volania prijať. Spoľahlivo plnia povely vlastníka - cez bezdrôtové a drôtové klávesnice, diaľkové ovládače, cez telefón, mobil, internet...

 • Komunikácia cez GSM sa uskutočňuje prostredníctvom modulu PCS250.
 • Komunikácia cez internet sa vykonáva pomocou modulu IP150+ a IP180 WiFi.
 • Telefónny hlasový modul VDMP3 naučí ústredne MAGELLAN MG hlasovo komunikovať po telefónnej sieti (pevná linka, GSM). Jednoducho a veľmi výhodne.
 • MAGELLAN MG dokáže priamo spolupracovať so všetkými rádiovými modulmi MAGELLAN. Umožňuje použiť bezdrôtové klávesnice.
 • Oblasť dosahu ústredne MAGELLAN MG možno rozširovať použitím opakovačov rádiového signálu - repeatrov RPT1+.
 • Ústredne MAGELLAN MG priamo obslúžia 32 rádiových slučiek, ale priamo na doske majú aj zdvojiteľné vstupy pre drôtové slučky. Okrem toho majú štvorvodičovú zbernicu, ktorá môže slúžiť na pripojenie ďalších drôtových slučkových expandérov ZX8výstupných modulov PGM82 a PGM4, doplnkového zbernicového zdroja PS25, drôtových klávesníc a zobrazovacích modulov. Bezdrôtové a drôtové klávesnice sú z hľadiska funkčnosti rovnocenné, líšia sa len spôsobom komunikácie s ústredňou. Možno ich v systéme vhodne kombinovať.
 • Ústredne MAGELLAN MG sú kompatibilné s programom BabyWare. Prenos údajov je možné robiť priamym pripojením cez modul 307USB alebo internet (pevný aj mobilný).
 • Ucelený obraz o nových možnostiach, ktoré poskytujú tieto ústredne, je možné získať z prezentácií výrobkov PARADOX.