PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

SPECTRA SP 5500+

 • patrí do rodiny ústrední SP4000 / SP5500 / SP6000 / SP7000 / MG5000 / MG5050 / MG5075
 • so spoločným montážnym programovaním a užívateľskou obsluhou
 • 11 slučiek priamo, max. 32 cez expandéry
 • ľubovoľné slučky možno transformovať na rádiové pomocou 1 modulu RTX3
 • podpora až 2 rádiových repeaterov RPT1+
 • 4 bezdrôtové sirény SR250 / SR230
 • 15 drôtových a 8 bezdrôtových klávesníc
 • LCD klávesnice v slovenčine
 • 2 nezávislé časti
 • 32 užívateľských kódov
 • 32 diaľkových ovládačov (REM1, REM15, REM2, REM25, REM3, REM101)
 • 256 udalostí v pamäti
 • 2 výstupy PGM na doske, max.16 (2WPGM)
 • digitálny komunikátor na PCO (3 čísla)
 • podpora GSM/GPRS modulu PCS250
 • podpora modulu internetového pripojenia IP150 (obsluha, kontrola, e-maily)
 • spolupráca s programom BabyWare
 • priame pripojenie cez modul 307USB
 • možnosť flashovania verzie priamo na objekte
 • obsahuje 2 sériové porty so zvýšenou rýchlosťou prenosu
 • nové názvy niektorých modulov

Ústredne SPECTRA SP sú určené na ochranu objektov strednej veľkosti (rodinné domy, kancelárie). Dokážu zladiť náročné požiadavky na bezpečnosť a komfort. Sú kompatibilné so strážnymi pultami, ale môžu komunikovať aj priamo s klientom. Vedia majiteľa hlasovo zavolať a volania prijať. Spoľahlivo plnia povely vlastníka - cez drôtové a bezdrôtové klávesnice, diaľkové ovládače, cez telefón, mobil, internet...

 • Komunikácia cez GSM sa uskutočňuje prostredníctvom modulu PCS250.
 • Komunikácia cez internet sa vykonáva pomocou modulu IP150+ a IP180 WiFi.
 • Telefónny hlasový modul VDMP3 naučí ústredne SPECTRA SP hlasovo komunikovať po telefónnej sieti (pevná linka, GSM). Jednoducho a veľmi výhodne.
 • Štvorvodičová zbernica slúži na pripojenie drôtových klávesníc, zobrazovacích modulov, expandérov ZX8, výstupných modulov PGM82 a PGM4, doplnkového zbernicového zdroja PS25 a rádiovej nadstavby RTX3 / RX1.
 • Modul RTX3 umožňuje použiť v systéme SPECTRA SP všetky známe rádiové moduly MAGELLAN. Ba čo viac, umožňuje pripojiť bezdrôtové klávesnice. Bezdrôtové klávesnice sú z hľadiska funkčnosti rovnocenné drôtovým, líšia sa len spôsobom komunikácie s ústredňou. Drôtové a bezdrôtové klávesnice je možné v systéme vhodne kombinovať.
 • Oblasť dosahu RTX3 možno rozširovať použitím opakovačov rádiového signálu - repeatrov RPT1+.
 • Ústredne SPECTRA SP sú kompatibilné s programom BabyWare. Prenos údajov je možné robiť priamym pripojením cez modul 307USB alebo internet (pevný aj mobilný).
 • Ucelený obraz o nových možnostiach, ktoré poskytujú tieto ústredne, je možné získať z prezentácií výrobkov PARADOX.