PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

IP prijímač PARADOX IPC10 pre 5000 objektov

IP prijímač IPC10 s kontrolou spojenia

 • monitorovanie až 5000 objektov
 • pamäť na 10000 udalostí
 • s ústredňami EVO, MG a SP
 • moderná MQTT technológia s dobou prenosu z objektu na PCO pod 80 ms
 • umožňuje dohľad nad celým komunikačným kanálom v intervale 20, 10 a 5 minút, alebo  90 sekúnd
 • kryptovaná komunikácia AES 128-bitov po celej trase
 • cez modul IP180 WiFi, IP150+ a  PCS265V8
 • pripojenie 1 káblom
 • vrátane napájania POE (Power over Ethernet), 48V/8W
 • protokol SURGARD MLR2-DG, ADEMCO 685 a  ADEMCO CID-TCP pre ľubovoľný monitorovací software
 • automatická synchronizácie dátumu a času zo siete (Network Time Protocol - NTP)
 • prispôsobený na uloženie do 19" rack-u
 • bloková schéma
 • otázky a odpovede k IPR512

IPC10 je určený pre strážne služby poskytujúce ochranu objektov. Predstavuje efektívny nástroj na účinné monitorovanie objektov. Pomáha strážnym službám, montážnym organizáciám a predovšetkým ich klientom.

 • IPC10 nemusí slúžiť iba na vytvorenie nového monitorovacieho strediska. Môže vytvoriť ďalší komunikačný kanál pre existujúce pulty. Výhodou je to, že sa operátori nemusia učiť obsluhovať nový pultový program. Pracujú s tou istou databázou ako doposiaľ, ale využívajú možnosť chránenej datovej komunikácie s modernými ústredňami PARADOX. Drôtovo, či bezdrôtovo. Jedinou zmenou je, že sa v ich systéme objaví zariadenie IPC10.
 • PARADOX vlastný databázový program pre PC nevytvoril. Najprv nás to prekvapilo, ale pochopili sme. Vytvoriť univerzálny program pre rôzne krajiny, normy a zvyklosti je úloha takmer neriešiteľná. Veď už len na Slovensku je predstava každého monitorovacieho strediska značne rozdielna. IPC10 nie je viazaný na žiadny program. Umožňuje firme prevádzkujúcej pult použiť vlastné riešenie databázy a jej obsluhy. Prípadne v plnom rozsahu využiť to, čo používa doposiaľ. Ale ak by mal predsa niekto pocit, že potrebuje pomôcť aj v tomto smere, treba sa ozvať. Mapujeme možnosti trhu a vieme poradiť vhodné riešenia.