PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Posilňovače a oddeľovače zbernice HUB2 a HUB4D

Posilňovače a oddeľovače zbernice pre ústredne DIGIPLEX

HUB2
  • rozdeľuje zbernicu ústredne na 2 galvanicky izolované vetvy
  • umožňuje pridať do každej vetvy ďalších 800 m kabeláže
  • optimálna vzdialenosť pre jeho aplikáciu je do 600 m od ústredne

Vždy je dobré mať rezervu. Občas sa stane, že je treba doplniť detektory na miestach, kde pôvodne nemali byť. Alebo sa nedá dodržať pôvodná trasa a obchvat sa nepredvídane predĺži. Prípadne sa ukáže, že signál po niekoľko 100 metroch pri prenose na danom kábli už nemá želanú kvalitu. To sú chvíle, keď sa uplatní modul HUB2. Zbernica ústrední DIGIPLEX môže mať pri použití kábla Alfa-8 DGP dĺžku až 800 metrov... Ale ak by predsa, moduly HUB2 sú k dispozícii.


A ešte jeden typ na použitie
HUB2. Vytvoriť pomocou nich nezávislú zbernicu pre klávesnice. Zvýši sa tak odolnosť systému.