PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

PARADOOR (záclonová charakteristika)

PARADOOR
  • špeciálny snímač so záclonovou charakteristikou
  • nastaviteľný releový výstup typu N.C., alebo N.O.
  • nastaviteľná dĺžka poplachového stavu
  • automatické počítadlo impulzov s možnosťou vypnutia
  • duálny snímací prvok
  • automatická teplotná kompenzácia
  • tieniaci kryt proti vysokofrekvenčnému rušeniu
  • pracovná teplota -10 až +50 stupňov C
  • napájanie 12V/24V jednosmerné
  • do vzdialenosti 2m citlivý na pohyb ruky, do 6m na človeka

Snímač PARADOOR je špecifický snímač so záclonovou charakteristikou. Slúži hlavne na sledovanie pohybu v priestore dverí, okolo obrazov a všade tam, kde je treba zabezpečiť, aby snímač "nevidel" ďalej, než je skutočne treba. Snímač PARADOOR je skonštruovaný tak, aby mal vysokú odolnosť proti falošným poplachom. Využíva dvojitý senzor s nízkou úrovňou šumu, ktorý umožňuje rýchlu detekciu. Má vypínateľné automatické počítadlo impulzov a nastaviteľnú poplachovú dobu. Pred rádiovým rušením je doska plošných spojov chránená kovovým štítom.


Spomenuté vlastnosti a pekný dizajn
predurčujú PARADOOR pre použitie v galériách a múzeách. Dobre sa uplatňuje ako súčasť prístupových systémov, alebo klasickej zabezpečovacej techniky. Jednoducho všade, kde treba detekovať prechod cez určenú líniu.