PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Konvertor 485USB pre ústredne PARADOX

Konvertor 485USB
  • umožňuje predĺžiť kabeláž medzi ústredňou a počítačom
  • až do vzdialenosti 300 m
  • spája ústredne DIGIPLEX s USB portom, prípadne sériovým portom PC
  • prenos sa uskutočňuje po zbernici RS485
  • spôsob práce rovnaký ako pri použití modulu 307USB
  • bloková schéma pripojenia konvertora 485USB

Práca s konvertorom 485USB je jednoduchá. Nevyžaduje nič viac ako známy modul 307USB. Jediný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že modul 485USB robí naviac konverziu do protokolu RS485, ktorý umožňuje prenos na neporovnateľne dlhšie vzdialenosti. Konvertor 485USB preto pozostáva z dvoch takmer rovnakých častí. Jedna časť je dodávaná vo forme dosky plošného spoja a je určená na uzavretie do skrinky ústredne. Druhá časť má vlastný kryt a pripája sa na počítač.

Konvertor 485USB je určený predovšetkým ako podporný modul k programu NEware. Uplatnenie nájde vtedy, ak treba zachovať nezávislosť komunikácie s ústredňou PARADOX od lokálnej siete a zároveň vzdialenosti prekračujú možnosti priameho pripojenia cez modul 307USB.