PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Káble pre zabezpečovaciu techniku

ALFA-káble pre zabezpečovaciu techniku
  • elektromagnetické rušenie je potlačené tieniacou fóliou
  • na zrýchlenie práce má každá žila inú farbu
  • kvôli zníženiu odporu majú napájacie žily väčší prierez (r=97,8 Ohm/km; resp. 37,5 Ohm/km pri ALFA-8 DGP)
  • naopak, signálové žily majú prierez zmenšený kvôli zlepšeniu prenosu na zberniciach pri dlhších trasách
  • malá vonkajšia hrúbka
  • nenápadná biela úprava povrchového plášťa
  • možnosť aplikácie priamo do cementovej aj vápenej omietky
  • počet žíl podľa výberu - 6, 8 a 10
  • rozumná cena

Niektorí z Vás si možno spomenú na malú anketu z roku 1994, ktorej úlohou bolo zistiť, aké vlastnosti by mali mať dobré káble pre rozvody zabezpečovacích zariadení. Jej výsledkom bol rozpis, ktorý sa v takmer pôvodnom znení nachádza vedľa obrázka na tejto strane. Na jeho základe vznikla v spolupráci s Výskumným ústavom káblov a izolantov v Bratislave trieda káblov s označením ALFA, ktorá za tie roky prešla skúškami v najrôznejších podmienkach.

 

Dodávame štyri druhy káblov: ALFA-6, ALFA-8, ALFA-10 a ALFA-8 DGP. Číslo pri každom z nich udáva celkový počet žíl. Z nich sú vždy 2 žily posilnené a sú určené pre napájanie. Podrobnejšie technické údaje sú v nasledujúcej tabuľke.

Priemer jadra 0,3 [mm] 0,5 [mm] 0,8 [mm]
Priemer žily 0,7 [mm] 1,0 [mm] 1,6 [mm]
Elektrický odpor 266 [Ohm/km] 97,8 [Ohm/km] 37,5 [Ohm/km]
Skúšobné napätie elektrickej pevnosti 500 [V] 1 000 [V] 1 500 [V]

Kábel ALFA-8 DGP má parametre optimalizované pre zbernicové ústredne DIGIPLEX a umožňuje na nich vytvárať trasy s maximálnou dĺžkou.