PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Doplnkový zbernicový zdroj PARADOX

Doplnkový zbernicový zdroj PARADOX PS25 (pre EVO/MG/SP)
  • zdroj s jednosmerným výstupom 12V/2,5A
  • komunikuje s ústredňou po zbernici, čo zaisťuje trvalú kontrolu nad jeho stavom (ústredňa EVO/MG/SP vie o výpadku AC, slabom akumulátore a preťažení výstupu)
  • spínaný zdroj s malými rozmermi
  • automatické prepnutie na záložný akumulátor
  • elektronická poistka na výstupe
  • vstup pre ochranný kontakt krytu
  • schéma zapojenia PS25

Pri návrhu technického riešenia je niekedy potrebné siahnuť po pomocnom zdroji. Stáva sa to vtedy, ak:

  • je prúdový odber z ústredne príliš veľký
  • je potrebné dosiahnuť dlhšiu dobu činnosti na záložný zdroj, ako umožňuje akumulátor v ústredni
  • sú trasy vedenia tak dlhé, že vo vzdialených častiach vetiev dochádza k úbytkom napätia na kabeláži

Ako terapia zvyčajne poslúži akýkoľvek zdroj s potrebnou zaťažiteľnosťou, schopný dobíjať akumulátor a v prípade výpadku AC sa naň bez zákmitu prepnúť. Toľko teória. Ale kým napájanie na ústredni (stav AC, akumulátora, výstupu AUX) podlieha mnohostrannej kontrole, univerzálny pomocný zdroj zvyčajne pracuje ako bezprízorný... Prakticky nie je šanca zistiť jeho problém skôr, než sa naplno prejaví, a to so všetkými dôsledkami (zburcovaná výjazdová skupina pri vysadení snímačov napájaných z tohoto zdroja, zničený akumulátor, nespokojný majiteľ systému).

Preto firma PARADOX zbernicový zdroj PS25 vyvinula. Okrem toho, že plní všetko, čo sa od zálohovaných zdrojov k zabezpečovacej technike očakáva, po zbernici dáva neustále ústredni informácie o svojich pracovných podmienkach. Takto sa zaručí neustála kontrola a zdroj sa stáva integrálnou súčasťou systému.