PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

GLASSTREK

Akustický snímač rozbitia skla GLASSTREK
 • duálny detektor rozbitia skla
 • pracujúci na klasickej ODPOROVEJ slučke s relé, aj na zberniciach ústrední DIGIPLEX
 • digitálna analýza rozbitia v akustickej oblasti
 • digitálna analýza tlakovej vlny v infrazvukovej časti spektra
 • nastaviteľná citlivosť
 • pamäť poplachov
 • maximálne potlačenie vplyvu parazitných signálov
 • pracovná teplota -20 až +50 stupňov C
 • pre najnáročnejšie aplikácie
 • snímač Glasstrek je certifikovaný na NBÚ (platnosť do 12/2025)
TESTTREK
 • tester detektorov GLASSTREK

Snímač PARADOX GLASSTREK  je moderný detektor rozbitia skla. Vyznačuje sa vysokou spoľahlivosťou a odolnosťou voči falošným poplachom. Aby vyhovel týmto požiadavkám, musí robiť dômyselnú digitálnu analýzu tlakovej vlny spolu s analýzou následných zvukov. Oba signály sú pretransformované do číslicovej podoby a porovnávané s predtým zosnímanými etalónmi. Testovanie citlivosti na akustické signály sa robí pomocou prístroja TESTTREK.

 

Snímače rozbitia skla slúžia ako mimoriadne vhodný doplnok k priestorovej ochrane objektov. Ich úlohou je urýchliť odoslanie poplachového stavu ešte pred vstupom páchateľa do objektu. Získava sa tak drahocenný čas. Pri projektovaní je treba citlivo zohľadňovať akustické vlastnosti prostredia. Treba mať na pamäti, že snímač rozbitia skla má na zachytenie jediný pokus a nechráni pred samotným pohybom páchateľa po objekte. Rovnako nechráni pri preniknutí páchateľa cez vysadené dvere, prebúranú priečku a podobne... Preto je dôkladná priestorová ochrana nutná aj pri použití snímačov rozbitia skla.