PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Rádiové nadstavby pre ústredne PARADOX

 
Rádiová nadstavba RTX3
 • zbernicový rádiový expandér pre ústredne SPECTRA SP (a DIGIPLEX)
 • pracujúci na frekvencii 433 MHz
 • spolupracuje s vysielačmi Magellan vrátane obojsmerných (REM2, REM3, 2WPGM)
 • v spolupráci s ústredňami SPECTRA SP adresne obslúži 32 bezdrôtových detektorov
 • v spolupráci s ústredňami SPECTRA SP adresne obslúži 32 diaľkových ovládačov
 • oblasť pokrytia možno rozširovať použitím až 2 repeatrov RPT1
 • RTX3 vykonáva dohľad nad prítomnosťou a kvalitou signálu z detektorov, nad stavom batérie v nich a stráži ich tampre
 • vykonáva dohľad nad RF rušením
 • s vysielačmi spolupracuje na princípe plávajúceho kódu s High Security kódovaním
 • 3 výstupy PGM
 • pracovná teplota 0 až +50 stupňov C
 • rozmery 15 cm x 16 cm x 3 cm (bez antény)

Modul RTX3 predstavuje novú generáciu rádiovej nadstavby. Pri použití s ústredňami SPECTRA SP podporuje všetky moduly Magellan, vrátane obojsmerných. Bezdrôtový systém vytvorený pomocou RTX3 preto disponuje vlastnosťami:

 • komfortné a bezpečné ovládanie obojsmernými diaľkovými ovládačmi REM2
 • obsluha obojsmerných bezdrôtových výstupných PGM modulov 2WPGM
 • možnosť zlepšiť pokrytie pomocou obojsmerných repeatrov RPT1
 • možnosť použiť obojsmerne komunikujúcu bezdrôtovú sirénu s blikačom SR150
 • odolnosť voči malým domácim zvieratám
 • možnosť ochrany vonkajších priestorov
 • magnetické kontakty na dvere
 • dymové detektory

Tým sa opäť zvyšuje efektívnosť nasadenia bezdrôtovej nadstavby a rozširujú sa možnosti jej využitia.

 

Upozornenie: modul RTX3 nie je určený pre staršie ústredne SPECTRA 1728/1738.


Rádiová nadstavba RX1
 • zbernicový rádiový expandér pre ústredne SPECTRA SP ver.4.54 a viac
 • pracujúci na frekvencii 433 MHz
 • pre spoluprácu s výlučne jednosmernými vysielačmi Magellan
 • nespolupracuje so žiadnym obojsmerným vysielačom
 • v spolupráci s ústredňami SPECTRA SP adresne obslúži 32 bezdrôtových detektorov
 • v spolupráci s ústredňami SPECTRA SP adresne obslúži 32 diaľkových ovládačov
 • RX1 vykonáva dohľad nad prítomnosťou a kvalitou signálu z detektorov, nad stavom batérie v nich a stráži ich tampre
 • vykonáva dohľad nad RF rušením
 • s vysielačmi spolupracuje na princípe plávajúceho kódu s High Security kódovaním
 • 2 výstupy PGM
 • pracovná teplota 0 až +50 stupňov C
 • rozmery 5,1 cm x 8,3 cm x 2 cm (bez antény)

Prijímač RX1 predstavuje cenovo výhodnú alternatívu k modulu RTX3 pre ústredne SPECTRA SP. Pri použití s jednosmerne komunikujúcimi vysielačmi poslúžia oba moduly rovnocenne. Je však treba zvážiť, či konkrétna montáž vystačí len s jednosmerne komunikujúcimi modulmi. Ak sme si nie istí, odporúčame použiť modul RTX3. Bezdrôtový systém vytvorený pomocou RX1 disponuje vlastnosťami:

 • diaľkové ovládače REM1
 • odolnosť voči malým domácim zvieratám
 • možnosť ochrany vonkajších priestorov
 • magnetické kontakty na dvere
 • dymové detektory

Upozornenie: modul RX1 nie je určený pre ústredne DIGIPLEX, a ani staršie ústredne SPECTRA 1728/1738.

Z praktických dôvodov uvádzame tabuľku kompatibility vysielačov.

Tabuľka kompatibility Magellan 6160 Magellan 6060

Magellan MG a

Magellan 6250

RTX3 RX1 *** MG RCV3 OMN RCV3
REM101 Áno Áno Áno Áno Áno Áno -
REM1 Áno Áno Áno Áno Áno Áno   Áno *
REM15 Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno
REM2 Áno Áno Áno Áno - - -
REM3 - - Áno Áno - - -
PMD1P Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno
PMD2P Áno Áno Áno Áno Áno Áno -
PMD75 Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno
PMD85 Áno Áno Áno Áno Áno Áno -
DCT10 (MG-DCT1) Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno
2WPGM Áno Áno Áno Áno - - -
SD360 (WS588P, SD738) Áno Áno Áno Áno Áno Áno -
GS250 Áno Áno Áno Áno Áno Áno -
RPT1 Áno - Áno    Áno ** - - -
SR150 / 250 Áno - Áno    Áno ** - - -


*    verzia 2.05 a viac
**   neplatí pre spoluprácu s ústredňami DIGIPLEX
***  modul RX1 nie je určený pre spoluprácu s ústredňami DIGIPLEX