PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Podpora

Na tejto stránke je možné nájsť informácie, ktoré sa vyskytujú pri riešení konkrétnych technických úloh a sú užitočné  pre každodennú prax.

 

 Programy

 1. SWAN Server Paradox (robustná komunikačná platforma pre zariadenia PARADOX)
 2. BabyWare (program pre technika a užívateľa ústrední EVO/EVO+, SP/SP+, MG/MG+ a MAGELLAN 6250)
 3. WinLoad (program pre technika ústrední DIGIPLEX, MAGELLAN, SPECTRA a ESPRIT E55)
 4. NEware (program pre užívateľa ústrední DIGIPLEX EVO)
 5. Espload (program pre technika ústrední Esprit)
 6. USB driver pre modul 307USB
 7. Paradox - IP Exploring Tools (konfiguračný program pre modul IP100/IP150/PCS300)
 8. Flashovanie zariadení Paradox

Technika

 1. Charakteristiky detektorov PARADOX
 2. Prúdový odber zariadení
 3. Download ústrední PARADOX cez PC a mobilný telefón
 4. Objem prenesených dát pri uploade/downloade
 5. Tabuľka kompatibility modulov PARADOX
 6. Ako predĺžiť zbernicu ústredne DIGIPLEX
 7. Doplnkový zbernicový zdroj pre DIGIPLEXY a jeho prednosti
 8. Nastavenia PGM výstupov - časté kombinácie

Školenia

 1. Organizovanie školení pre technikov

Iné

 1. Prehľad prospektov a katalóg PARADOX vo formáte pdf
 2. Prehľad animácií z našich stránok
 3. Prehľad prezentácií výrobkov PARADOX v PowerPointe
 4. Ako zaručiť kvalitný prenos správ cez telefónne linky typu NGN
 5. Vzorová zmluva o poskytovaní technickej služby
 6. Predkladanie čestných vyhlásení na KR PZ
 7. Montážne uzamknutie ústredne a jeho aspekty
 8. Ochrana zariadení pred účinkami prepätia
 9. Preprava zásielok službou UPS
 10. Plánovanie zásob