PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Podpora

Na tejto stránke je možné nájsť informácie, ktoré sa vyskytujú pri riešení konkrétnych technických úloh a sú užitočné  pre každodennú prax.

 

 Programy

 1. PMH SWAN Server Paradox (robustná komunikačná platforma pre zariadenia PARADOX)
 2. Migrácia na SWAN Server Paradox (pre používateľov staršej aplikácie iParadox)
 3. BabyWare (program pre technika a užívateľa ústrední EVOHD, EVO192, SP4000/5500/6000/7000, MG5000/5500/5075 a MAGELLAN 6250)
 4. WinLoad (program pre technika ústrední DIGIPLEX, MAGELLAN, SPECTRA a ESPRIT E55)
 5. NEware (program pre užívateľa ústrední DIGIPLEX EVO)
 6. Espload (program pre technika ústrední Esprit)
 7. USB driver pre modul 307USB
 8. Paradox - IP Exploring Tools (konfiguračný program pre modul IP100/IP150/PCS300)
 9. Flashovanie zariadení Paradox

Technika

 1. Charakteristiky detektorov PARADOX
 2. Prúdový odber zariadení
 3. Download ústrední PARADOX cez PC a mobilný telefón
 4. Objem prenesených dát pri uploade/downloade
 5. Tabuľka kompatibility modulov PARADOX
 6. Ako predĺžiť zbernicu ústredne DIGIPLEX
 7. Doplnkový zbernicový zdroj pre DIGIPLEXY a jeho prednosti
 8. Nastavenia PGM výstupov - časté kombinácie

Školenia

 1. Organizovanie školení pre technikov

Iné

 1. Prehľad prospektov a katalóg PARADOX vo formáte pdf
 2. Prehľad animácií z našich stránok
 3. Prehľad prezentácií výrobkov PARADOX v PowerPointe
 4. Ako zaručiť kvalitný prenos správ cez telefónne linky typu NGN
 5. Vzorová zmluva o poskytovaní technickej služby
 6. Predkladanie čestných vyhlásení na KR PZ
 7. Montážne uzamknutie ústredne a jeho aspekty
 8. Ochrana zariadení pred účinkami prepätia
 9. Preprava zásielok službou UPS
 10. Plánovanie zásob