PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Bezdrôtová siréna s blikačom PARADOX SR230

 

SR230 - bezdrôtová siréna PARADOX s blikačom
 • pre ústredne SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, MG5050 a kompaktný MAGELLAN 6250
 • ústredne SP a MG musia mať verziu 4.0 a viac, kompaktný MAGELLAN 6250 spolupracuje vo všetkých verziách
 • ústredne MG5000, MG5050 a kompaktný MAGELLAN 6250 komunikujú so sirénou SR230 priamo
 • ústredne SP5500, SP6000 a SP7000 komunikujú so sirénou SR130 cez rádiovú nadstavbu RTX3
 • vzájomný dohľad medzi SR230 a ústredňou
 • možnosť použiť 4 sirény na jednej ústredni
 • plastový kryt odolný voči stekajúcej vode, prachu a UV žiareniu
 • 2 tampre - tamper predného krytu a tamper zadného krytu voči stene
 • hlasitosť 100 dB
 • osobitná signalizácia pre vlámanie a požiar
 • vstavaný blikač
 • základná farba blikača - červená
 • alternatívne farby blikača - modrá a oranžová
 • pracovná teplota -25 až +55 stupňov C
 • frekvencia 433 MHz pre SR
 • typický dosah v obytných budovách 70 m
 • napájanie 3 x 1,5 alkalická batéria typu “C”
 • sieťové napájanie - nie
 • rozmery 13,4 cm x 21,17 cm x 5,1 cm
 • spolupráca s programom BabyWare
 • možnosť flashovania verzie priamo na objekte cez modul 307USB

V moderných systémoch ochrany budov siréna spravidla nie je jediným a ani hlavným prostriedkom, ako dať vedieť o narušení objektu. Napriek existencii niekoľkých druhov diaľkového prenosu poplachového signálu sa však často objavuje na priečelí budov. Právom!

 • Dáva zreteľne najavo, že majiteľovi záleží na ochrane svojho majetku. Už táto skutočnosť odrádza veľkú skupinu potenciálnych páchateľov.
 • Predstavuje spoľahlivý spôsob upovedomenia blízkeho okolia (sám majiteľ v inej časti budovy, susedia, okoloidúci).
 • Nezanedbateľné je silné zneistenie vlamača, ktorý sa kvôli zvukovej a svetelnej kulise snaží čím skôr ukončiť svoj pobyt v chránenom priestore. Priamo sa tým znižuje škoda, ktorú po sebe zanechá.
 • Ak by sa napriek aktivovanej siréne rozhodol dokončiť svoj úmysel, nemusí počuť prichádzajúce vozidlo.

Vonkajšia siréna SR230 bude tým správnym riešením, ak na chránenej budove nie je možné vytvoriť drôtové spojenie medzi ústredňou a sirénou, prípadne by takéto spojenie nepôsobilo esteticky.

Vďaka obojsmernej kontrole komunikácie medzi ústredňou a sirénou SR230 je spoľahlivosť spustenia poplachu porovnateľná s drôtovými sirénami. Pri strate spojenia (sabotáž) je vždy aktivizovaná druhá strana...

Siréna SR230 je navyše veľmi pekne dizajnovo spracovaná a je dôkazom, že zabezpečovacia technika môže tvoriť s budovou harmonický celok.