PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

GSM/GPRS modul PCS250 pre ústredne PARADOX

                                  PCS250


 
 • PCS250 od verzie 4.20 má zapracované režimy SWAN a CLASSIC súčasne.
 • Výber režimu sa robí zaslaním SMS.
 • V režime SWAN umožňuje spoluprácu s mobilnou aplikáciou BlueEye. (Predtým bol pre spoluprácu s mobilnou aplikáciou nevyhnutný LAN modul IP150.)
 • PCS250 SWAN (podpora servra SWAN - bez potreby smerovania portov, hlas, SMS, PCO, povely aplikácia BlueEye, BabyWare - od verzie 5.0.30, IPR512).
 • Spojenie sa skutočňuje prostredníctvom podporného servra Paradox SWAN. 
 • Umožňuje komunikáciu s objektom aj v prípade absencie verejnej IP adresy.
 • Odbúrava potrebu smerovania portov. Podporuje prácu s dvomi SIM kartami a umožňuje použitie konvertoru CVT485 na vzdialené pripojenie k ústredni.
 • Pre ústredne DIGIPLEX EVOHD, DIGIPLEX EVO192, MAGELLAN MG a SPECTRA SP.
 • Úplná nezávislosť od pevnej telefónnej linky.
 • Hlasové správy na mobil a pevnú linku (s podporou modulu VDMP3).
 • Odosielanie SMS v slovenčine.
 • Správy cez GSM na digitálne PCO.
 • Správy cez GPRS na digitálne PCO s GPRS/IP prijímačom IPR512 (kontrola spojenia).
 • Bezpečná obsluha ústredne na diaľku (cez tónovú voľbu, cez SMS, resp. aplikáciou BlueEye).
 • Komunikácia z PC pripojeného na internet cez program BabyWare (do 48kbit/s).
 • Pripája sa na ústredňu pomocou 4-vodičového kábla (max. 2m od ústredne).
 • Komunikuje priamo s procesorovým systémom ústredne.
 • Rozmery 17,2 x 9,8 x 4,4 cm (plastový kryt).
 • ilustračné video

Pre GSM komunikáciu (hlas, SMS, PCO) je potrebné:

 • zriadiť u mobilného operátora SIM kartu s hlasovou službou
 • vypnúť na SIM karte PIN a vložiť ju do PCS250
 • pre priamu hlasovú komunikáciu klienta s ústredňou vložiť do PCS250 hlasový modul VDMP3 *
 • prepojiť modul PCS250 s ústredňou cez 4-vodičovú zbernicu e-bus
 • systém oživiť a naprogramovať

* Pozn.: Ak sa hlasový modul nepoužije, nebude možné s ústredňou hlasovo komunikovať, ale ostatné funkcie ostanú zachované (SMS, PCO, upload/download).

 

Odporúčame overiť pokrytie signálom mobilného operátora v danej lokalite.

 

Pre komunikáciu so systémom z programu WinLoad či NEware je naviac treba:

 • aby bol počítač s programom (WinLoad, NEware) pripojený na internet (ADSL, mobilné pripojenie a pod.)
 • u mobilného operátora aktivovať datovú službu (najlepšie s nulovým paušálom za 0.- € mesačne)

Pre komunikáciu s PCO vybaveným prijímačom IPR512 je potrebné:

 • požiadať mobilného operátora o aktivovanie datovej služby (asi 4.- € mesačne)
 • prepojiť modul PCS250 (PCS200) s ústredňou cez 4-vodičovú zbernicu serial
 • systém oživiť a naprogramovať


 

Anténny modul ANTKIT pre PCS250 (a MG6250)

 • na zlepšenie GSM/GPRS komunikácie
 • vďaka použitiu externej antény
 • a jej umiestneniu na vhodnejšie miesto
PCS250 má vstavanú anténu. Ak je pokrytie signálom slabšie, často stačí použiť práve ANTKIT, ktorý predstavuje jeho externú anténu...

 

Predĺženie anténneho zvodu EXT n **
 • umožňuje premiestniť anténu zo skrinky modulu PCS250/265LTE na iné miesto
 • pri PCS250 je nutné spolu s EXT n použiť aj ANTKIT (často stačí aj samotný ANTKIT bez EXT)
 • kvôli zlepšeniu rádiovej komunikácie
 • ** písmeno "n" vyjadruje dĺžku koaxiálneho kábla v metroch, napr. 4, 7, 15 a pod.
Predĺženie anténneho zvodu EXT je silnejším opatrením oproti samotnému anténnemu modulu ANTKIT, pretože umožňuje  výrazne zmeniť umiestnenie antény.

 

Použiť ANTKIT, prípadne aj EXT je jednoduché, ale nemusí vždy stačiť. Preto odporúčame vopred zistiť silu signálu v požadovanom mieste a prípadne zvážiť iné umiestnenie. Pri použití modulu PCS250 máme aj inú možnosť - konvertor CVT485.

 

 
Konvertor CVT485


 • umožňuje prepojiť modul PCS250/265LTE s ústredňou až do vzdialenosti 300 m
 • kvôli ukrytiu modulu PCS250/265LTE
 • kvôli zlepšeniu rádiovej komunikácie

Použitie CVT485 je najsilnejšie z opatrení na zlepšenie signálu.