PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Tlačový modul

PRT3 - integračný a tlačový modul
 • je zbernicový modul ústrední EVO
 • umožňuje kontinuálnu tlač udalostí ústredne, prípadne ich odosielanie do počítača na ďalšie spracovanie (napr. programom Hyperterminal)
 • nachádza tiež uplatnenie pri integrácii  do domácej automatizácie
 • 16 virtuálnych vstupov na ovládanie ústredne EVO z periférie protokole ASCII a C-BUS
 • 30 virtuálnych výstupov PGM na odosielanie povelov do periférie v protokole ASCII a C-BUS
 • kvôli univerzálnosti je vybavený paralelným, sériovým aj USB portom
 • pri akýchkoľvek problémoch s perifériou podáva hlásenie ústredni a ukladá udalosti do vyrovnávacej pamäti s veľkosťou 2048 záznamov
 • dokáže naraz spolupracovať s viacerými časťami ústredne
 • vybavili sme ho pre prácu v slovenčine (na požiadanie v angličtine)

BUS2SER - integračný modul
 • je zbernicový modul ústrední EVO
 • umožňuje kontinuálnu tlač udalostí ústredne, prípadne ich odosielanie do počítača na ďalšie spracovanie (napr. programom Hyperterminal)
 • nachádza tiež uplatnenie pri integrácii  do domácej automatizácie
 • 16 virtuálnych vstupov na ovládanie ústredne EVO z periférie protokole ASCII a C-BUS
 • 30 virtuálnych výstupov PGM na odosielanie povelov do periférie v protokole ASCII a C-BUS
 • je vybavený sériovým portom
 • pri akýchkoľvek problémoch s perifériou podáva hlásenie ústredni a ukladá udalosti do vyrovnávacej pamäti s veľkosťou 2048 záznamov
 • dokáže naraz spolupracovať s viacerými časťami ústredne
 • vybavili sme ho pre prácu v slovenčine (na požiadanie v angličtine)
 • BUS2SER je odľahčenou verziou modulu PRT3 a podľa miery jeho použitia v posledných rokoch plne postačuje na 90% nasadení