PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Bezdrôtový výstupný modul so spätnou väzbou

HTML verzia :

Ukážka funkcie výstupného modulu

 

Modul 2WPGM (biela krabička vľavo dole) má pre bezpečnosť objektu mimoriadny význam. Je to programovateľný výstupný modul určený na spúšťanie GSM modulov, sirén, majákov a iných zariadení. Umiestňuje sa do 30m od ústredne, aby plnil jej pokyny. Obe zariadenia si navzájom posielajú informácie o svojom stave. Prípadná sabotáž naruší obojsmernú komunikáciu a spôsobí obrannú reakciu na opačnej strane.

 

2WPGM nie je iba výstupným modulom. Má vlastný slučkový vstup a umožňuje vytvorenie rádiovej slučky. Ak sa na ústredňu pripojí viac takýchto modulov (max. 4) a lišiacky sa naprogramujú, vznikne pre páchateľa nebývalá prekážka...

 

Obrázok simuluje obojsmernú komunikáciu v stave stráženia. Kliknutie na detektor zobrazí reakciu systému na príchod páchateľa. Kliknutie na cylinder ukáže, čo by sa stalo, ak by sa čarodejník pokúsil zapôsobiť priamo na ústredňu.