PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Prístupové funkcie ústrední DIGIPLEX

HTML verzia :

Ukážka prístupovej funkcie ústredne DIGIPLEX

 

Klávesnica K641R má vstavanú čítačku bezkontaktných kariet a v spolupráci s ústredňami DIGIPLEX umožňuje plniť prístupové funkcie.

Na ústredniach DIGIPLEX je potom možné nastaviť a využívať:

  • otváranie dvier pomocou karty (max. 32 dvier)
  • zapínanie a vypínanie časti systému kartou
  • definovanie rozvrhov (max. 32)
  • určovanie úrovní prístupu (max. 16)