PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Ochrana zariadení pred účinkami prepätia

 

Zariadenia PARADOX sú navrhované nielen s ohľadom na dosiahnutie čo najvyššej účinnosti voči zlodejom, ale aj odolnosti voči pôsobeniu vonkajších prepätí, ktorých existencii sa v praxi vyhnúť nedá. Môžu prichádzať cez napájanie, telefónnu linku, slučky, sirénový prívod...

 

Na zaručenie spoľahlivosti je však treba vytvoriť také podmienky, aby silné vonkajšie napäťové impulzy neprenikali priamo do vnútorných obvodov zariadenia.

 

Prepäťová ochrana zariadenia môže účinne fungovať len vtedy, keď sú svorky označené značkou zem (prípadne GND) uzemnené. Celý systém treba zemniť do jedného uzla. Napätie je potom zvedené mimo zariadenia a do jeho obvodov preniká nanajvýš na neškodnej úrovni - zatlmené systémom ďalších ochranných prvkov.

 

Ak uzemnenie vytvorené nie je, napäťový impulz si hľadá cestu najmenšieho odporu. Preniká cez obvody zariadenia a nachádza svoje vlastné "uzemnenie". Takto vytvorený elektrický prúd môže poškodiť súčiastky, ktoré mu stoja v ceste. V takomto prípade sa pravdepodobne servisnému zásahu nevyhneme.

 

Obrázok simuluje vplyv napäťového impulzu (vytvoreného zásahom blesku) do blízkosti chráneného objektu. Je možné pozrieť si, ako prebieha celý proces pri uzemnenej aj neuzemnenej doske. Kvôli zlepšeniu názornosti sme počas simulácie digitálne odstránili príslušný segment svorkovnice.

 

Účinok prepäťovej ochrany závisí od mnohých faktorov - kvality bleskozvodov na objekte, geometrického rozloženia kabeláže, sily impulzu, odporu uzemnenia a iných okolností. Uzemnenie síce nemôže zaručiť úplnú ochranu pred pôsobením prepätia, ale dokáže výrazne eliminovať jeho nepriaznivé účinky. Hrá podobnú úlohu, ako bezpečnostné pásy v modernom automobile.

 


Krátka poznámka na záver.
 Zariadenie funguje rovnako s uzemnením, či bez neho. Veď aj bez zapnutých bezpečnostných pásov je možné cestovať do cieľa. Dovtedy, kým sa niečo neprihodí. Potom už rozdiel môže byť poznať...