PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Podpora

Iné

Ako zaručiť kvalitný prenos správ cez telefónne linky typu NGN

Na prelome rokov 2004 a 2005 začal T-Com používať v praxi (ako prvý na svete!) nový digitálny spôsob prenosu - technológiu NGN (Next Generation Network). Proces výmeny telefónnych ústrední sa začal v Petržalke, Košiciach (juh), Piešťanoch, Prievidzi, Leviciach, Poprade, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Gelnici, Košickej Belej... A bude pokračovať!

NGN prenos pracuje digitálne, v časovom multiplexe. Informácie sa prenášajú po paketoch. Pre hlasový prenos je určené vzorkovanie 8 kb/s, pre datové prenosy 64 kb/s. Signály medzi komunikátorom poplachovej ústredne a pultom, nemajú pri vzorkovaní 8 kb/s dostatočnú kvalitu. Na zaručenie spoľahlivého prenosu cez NGN linky (z akejkoľvek zabezpečovacej ústredne na ľubovoľný digitálny pult centralizovanej ochrany) je nevyhnutné vykonať prepnutie na 64 kb/s. Nie je podstatné, či je na NGN linku pripojený pult, poplachová ústredňa, alebo obe zariadenia.

Pretože klasická linka prepínaciemu povelu nerozumie, je treba tento povel vydať v čase, keď sa na spojení podieľa NGN. Kým spolu existujú klasické a NGN linky, je nutné prepínať prjímacou stranou, čiže pultom.

Čo musí urobiť technik PSN:

 • Pred inštaláciou zistiť typ liniek na objekte a na pulte.
 • Ak sa vyskytne NGN na ktorejkoľvek strane, treba overiť, či je pult pripravený odoslať prepínací povel.
 • Ak pult prepínací povel odoslať nevie, treba použiť iný pult, alebo iný spôsob prenosu.

Čo musí urobiť správca digitálneho pultu:

 • Ak zistí, že sa v jeho lokalite vyskytujú linky NGN, treba sa ihneď skontaktovať s dodávateľom pultu a požiadať ho o doplnenie prepínacieho povelu.
 • Pretože T-Com počíta s rozširovaním NGN, odporúčame vyriešiť otázku prepínania bezodkladne všetkým správcom pultov.

Poznámka: Pult vybavený prepínacím povelom pracuje rovnako dobre v starých aj nových podmienkach. To umožňuje pripraviť sa vopred. U moderných pultových kariet (napr. TF 98 od firmy NAM) je možné zapnúť prepínací povel cez modem. Aktivizácia prepínacieho povelu je preto ľahká a rýchla. Stojí za to urobiť to čím skôr.

Čo musí urobiť dodávateľ digitálneho pultu:

 • Získať presné parametre prepínacieho povelu.
 • Zapracovať prepínací povel do svojich pultov.

Ako spoznáme, že sa jedná o NGN linku:

 • Komunikácia na pult (bez prepnutia) viazne, správy prichádzajú oneskorene, občas neprídu vôbec.
 • Spojenie sa na ústredňu z počítača cez modem je bez prepnutia takmer nemožné.

Vzhľadom na naliehavosť, odporúčame všetkým zainteresovaným stranám venovať tejto situácii náležitú pozornosť. Prenosy na NGN linkách bez prepnutia na 64 kb/s vykazujú veľkú chybovosť. Pult správam rozumie len s veľkými ťažkosťami. Zvýšenie telefónnych poplatkov za viacnásobné opakovanie prenosov by vôbec nemuselo byť tým najhorším, k čomu by mohlo dôjsť pri neriešení situácie... Ak potrebujete poradiť, či pomôcť, neváhajte sa s nami skontaktovať.

Existuje ešte jedno elegantné riešenie problémov s NGN. Poskytujú ho ústredne:

 • DIGIPLEX EVO48
 • DIGIPLEX EVO192
 • MAGELLAN MG5000
 • MAGELLAN MG5050
 • SPECTRA SP4000
 • SPECTRA SP5500
 • SPECTRA SP6000
 • SPECTRA SP7000
 • ESPRIT E55

Prenosy na pulty, hlásenia klientovi, spojenie s počítačom (a ďalšie) je u nich možné vykonávať prostredníctvom GSM modulu PCS250.


 1. Prehľad prospektov a katalóg PARADOX vo formáte pdf
 2. Prehľad animácií a videí z našich stránok
 3. Prehľad prezentácií výrobkov PARADOX v PowerPointe
 4. Ako zaručiť kvalitný prenos správ cez telefónne linky typu NGN
 5. Vzorová zmluva o poskytovaní technickej služby
 6. Predkladanie čestných vyhlásení na KR PZ
 7. Montážne uzamknutie ústredne a jeho aspekty
 8. Ochrana zariadení pred účinkami prepätia
 9. Preprava zásielok službou UPS
 10. Plánovanie zásob