PRIHLÁSENIE
Meno Heslo
ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ

CHCETE SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM?

partner

Podpora

Iné

Preprava zásielok službou UPS

V súvislosti s ukončením činnosti spešnín nám viacero klientov kládlo otázku, ako bude vyzerať doprava zásielok v ďalšom období. Dôraz bol kladený na rýchlosť, spoľahlivosť a rozumnú cenu. S radosťou je možné konštatovať, že otázka dopravy je vyriešená komplexne a k všeobecnej spokojnosti.


Naša spolupráca so službou UPS začala v roku 2002. Klienti postupne prichádzali na to, že takáto preprava je v porovnaní s predchádzajúcou podstatne rýchlejšia, spoľahlivejšia a pohodlnejšia. A naviac sme zmluvne vytvorili také podmienky, aby nebolo treba počítať so žiadnymi novými nákladmi.


Spoločnosť UPS má asi 30 servisných stredísk rozmiestnených po celom území Slovenska. Tovar je dopravovaný priamo na miesto určenia. Ak sa s nimi potrebujete skoordinovať a upraviť čas, či miesto doručenia, môžete volať na

telefónne číslo 16877,
 

ktoré sa vytáča bez predvoľby. Spravidla to ani nie je treba, pretože sa telefonicky ozvú z vlastnej iniciatívy.


Ak sa nájdu dôvody na použitie iného druhu prepravy (napríklad poštou), firma VARIANT Alfa s.r.o. ich bude rešpektovať.


  1. Prehľad prospektov a katalóg PARADOX vo formáte pdf
  2. Prehľad animácií a videí z našich stránok
  3. Prehľad prezentácií výrobkov PARADOX v PowerPointe
  4. Ako zaručiť kvalitný prenos správ cez telefónne linky typu NGN
  5. Vzorová zmluva o poskytovaní technickej služby
  6. Predkladanie čestných vyhlásení na KR PZ
  7. Montážne uzamknutie ústredne a jeho aspekty
  8. Ochrana zariadení pred účinkami prepätia
  9. Preprava zásielok službou UPS
  10. Plánovanie zásob